MediYoga/medicinsk yoga

Mediyoga kan vara som vanlig träning och som rehabilitering av olika tillstånd, till exempel utbrändhet, ryggproblem, högt blodtryck, sömnstörningar, migrän med mera.

Lugnt och inkännande

Alla övningar utförs lugnt och inkännande, alltid med utgångspunkt utifrån din egen förmåga och kapacitet. Det betyder att du ska absolut inte tvinga dig in i någon ställning/position.

 

Det handlar om att lära känna din egen kropp och komma överens med den genom kommunikation, det vill säga andning och försiktiga rörelser i yogans värld.

Balans på alla plan

Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika terapeutiska effekter för människan och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt energimässig balans på alla plan, fysiskt, psykiskt  och emotionellt. 

Enskilt eller i grupp

Du bestämmer om du vill komma själv eller delta i grupp.

Mediyoga/medicinsk yoga räknas som friskvård, vilket innebär att deltagaren betalar hela beloppet själv. 800 kronor per termin och pass i grupp. 750 kronor per termin för individuellt pass. Passen är 45 minuter. 

Anpassat även för barn

MediYoga kan utformas unikt för barn mellan 3 och 12 år. Enkla och mycket effektiva rörelser som bäst knyts ihop till en saga för de mindre barnen.

 

Jag erbjuder skolor och förskolor Mediyoga/medicinsk yoga. Då kommer jag och håller passet på plats och därmed inspirerar jag lärare och annan skolpersonal att hålla i passen framöver. 

Kurser

Anmäl dig till någon av kurserna:

Yoga session