Föreningen Egen Kraft

Föreningen är ideell, religiöst och partipolitiskt obunden 

Syfte

Utveckla människors förmåga att av egen kraft uppnå och bibehålla mental och fysisk hälsa/balans.

Förmedla kunskaper om sambandet mellan kropp, själ, näring och miljö. Djur och natur i harmoni.

Bedriva och förmedla sådan verksamhet som hjälper människor att med egen kraft:
 

 • öka sin förmåga att kommunicera

 • öka sin självkännedom

 • öka sin förmåga att bearbeta och förstå sin livssituation

 • öka sin förmåga att hållbart använda världens resurser

 • öka sin förmåga att förstå mänsklighetens betydelse för vår planets framtid
   

För att uppnå detta kommer föreningen Egen Kraft att:
 

 • bedriva och bekosta aktiviteter för medlemmarna

 • bedriva öppen verksamhet för icke medlemmar

 • bedriva verksamhet med inriktning på arbete, konst, hälsa, miljö - som en förutsättning för ett gott liv

 • arrangera årlig festival för medlemmar och blivande medlemmar

 • arrangera utbildningskurser i husbygge av återanvända och naturnära material

 • arrangera föreläsningar

 • genom bidrag och/eller ideellt arbete stödja föreläsare, kursledare och verksamheter som ligger i linje med föreningens ändamål

 

När föreningen anordnade festivalen Hjärterum 2019 stöttades den ekonomiskt av Leader Södermanland och The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas
 

Mer om festivalen Hjärterum 2020

Anteckningsblock och penna
festival2.jpg