För ditt företag och personal

Ditt företag får stöd i att utveckla din personal utifrån ert gemensamma behov och mål. Ditt företags avkastning går hand i hand med personalens målmedvetenhet och lojalitet!  

Helhetslösning med unik kunskap

Här på Hjärtegården erbjuder vi ett helhetskoncept med logi för din grupp. Vi tar fram ett koncept baserat på min långa erfarenhet och unika kunskap. 

Jag är din högra hand genom processen och målet är att du har personalen med dig i båten mot samma mål! 

 

En trygg ledare blir omgiven av personer som bidrar med klokhet och samarbete. Engagerade anställda har upp till 2,5 gånger större intäkt än företag med låg engagemangsnivå.

 

Dagens ledarskap kräver alltså förmågan att motivera, inspirera och knyta an till medarbetarna.

Metod med omedelbar effekt

Metoden FEEL, hästassisterat ledarskap, handlar om att känna in på djupet, men också att Förändra Egna Erfarenheter, när hästen är Lärare! 

Den direkta feedbacken från hästen i FEEL-arbetet förser dig som ledare, med insikter om en mer effektiv kommunikation och känslohantering.

Metoden utvecklar respekt och tillit kollegor emellan. Det skapar engagemang och dynamiska ledare då personalgruppen tillsammans experimenterar fram nya planer.

Med hjälp av hästassisterat ledarskap, går det så mycket snabbare att ta in faktum genom direkta upplevelser alla tar del av samtidigt. Hästens direkta feedback snabbar upp och förenklar samtliga processer.

Läs mer om FEEL

På Hjärtegården kan du välja mellan följande företagsinriktade områden:  

 • målfokusering

 • ledarutveckling

 • konflikthantering

 • Kick Off 

 • friskvård

 • teambuilding

 • personlig stimulans/utveckling

 • rehabilitering/behandling vid sjukdom/stress/kris etcetera

En del av dessa områden sker i samarbeta med Ewa Nilsson på Lewa & Lära

som också har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och personlig utveckling

Fokus på friskvård

Jag arbetar med olika behandlingar och metoder och i vissa fall i samarbete med andra experter. Fokus är arbets- och livsglädje liksom motivation och mål.

Du erbjuds vanlig företagshälsovård i form av:

 • ergonomiska genomgångar på arbetsplatsen

 • massage i förebyggande syfte

 • sjukgymnastik & smärtlindring

 • rehabilitering och friskvård

 

Du erbjuds även :

 • krissamtal vid trauma eller olika livskriser

 • yoga,

 • dans

 • stresshantering

 • meditation 

Vi kommer överens om upplägg

Efter en djupgående intervju för att lokalisera var behoven är som störst, skräddarsyr vi ett program för personalutveckling som passar just ert företags behov.

 

Offert lämnas när vi vet omfattningen av arbetet som ska utföras. Den inledande intervjun tar cirka två timmar och kostar 1 995 kronor plus moms.

Övernattningsmöjligheter och matservering finns.

Djur och natur i harmoni.

gunneli fallmark - _dsc0294-1.jpg

"Det mest betydelsefulla var - att se gruppen nå målet snabbt genom samarbete", - "att få ett kvitto på ett bra arbetslag", - "att nå målet tillsammans i grupp", - "att vara lyhörd och kunna stanna upp för en stund", - "att känna kraften i ordlös kommunikation", - "att lära sig andas ut genom hjärtat", "det gav en sån fin kontakt med djuren och varandra".

Köpings nya trafikskola på Hjärtegården för personalutveckling, juni 2019

Exempel på företagskunder:

NCC
PETER ÅKARE AB
EAGLE PERSPEKTIVE
HOTELL HELLSTEN
ROEDLE & PARTNER
PERM REDOVISNING
LOCUS ADVOKATBYRÅ
AFFÄRSKONTAKTEN
EKONOMIPLAN SÖDER AB
ALCHEMILLA BLOMSTER O DESIGN
JAZZKLUBBEN FASHING
PRAKTIKERTJÄNST AB, TANDLÄK BROMAN-TOMNER
FIRMA BERTIL STIVÉN

ALMUDDE GDC
SVENSKA MISSIONSRÅDET
SVERIGES KRISTNA RÅD
DIAKONIA