Hästassisterad coaching 
FEEL 

FEEL handlar om att känna in på djupet, men också att Förändra Egna Erfarenheter, när hästen är Lärare! 

Passar alla

Hästassisterad coaching eller -psykoterapi är ett sätt för vem som helst att komma i kontakt med sina känslor! Frisk, sjuk, funktionsvariationer eller i behov av extra stöd. Hästen ser oss som människa, utan att dela upp oss i kategorier.

 

Vem du än är speglar hästen dina känslor och lär dig att det är helt okej att känna det du känner - att vara sann dig själv! Det är det som gör hästen till en fantastisk lärare utan vår vanliga kommunikation med ord.

FEEL är ett förhållningssätt mer än en metod. Filosofin bakom FEEL  breder ut sig mer och mer över hela västvärlden. Erfarenheter visar att förhållningssättet fungerar väl vid behandling av många olika problem, som till exempel:
 

  • ångest

  • depression

  • ätstörningar

  • adhd

  • personlighetsproblematik

  • relationssvårigheter

  • kommunikations- och samarbetsproblem.

Det kan vara att du ofta upplever dig utanför den "vanliga" världen. Autism i olika varianter är exempel på en funktionsvariation som ofta får personen att känna sig just utanför.


OBS! Även helt problemfria människor blir upplyfta och stärkta av en FEEL upplevelse!.

Hästens och klientens hjärta - kärnan i terapin

Terapeutens huvuduppmärksamhet är på samspelet mellan hästen och klienten, det som blir synligt och vad det kan betyda för klienten. Den ordlösa, men mycket direkta dialogen mellan hästens hjärta och klientens hjärta är kärnan i budskapet, vilket samtal har mycket svårare att lyckas med!

 

Övningarna utförs på marknivå. Du behöver inte vara van vid hästar eller ha ett hästintresse. Det är dock viktigt att se till att alla som deltar, i stunden känner sig trygga att vara tillsammans med hästen.

Hästassisterad coaching/psykoterapi innebär en upplevelsebaserad övning. Forskning har nämligen visat att människor, vid informationsinhämtning, kommer ihåg endast:

  • 20 procent av det vi hör

  • 50 procent av det vi ser

  • men hela 80 procent av det vi faktiskt gör/upplever.

 

Hästen utgör en teammedlem i behandlingsteamet och är lika viktig - om inte viktigare - än terapeuten och klienten. Upplevelsen bygger på att relationella mönster lättare blir synliga i samarbete med hästar.

Direkt feedback

Hästen lär dig genom sin direkta feedback på din energi och handling, att just vara tydlig och sann i din kommunikation.

Denna förhållningssätt gör det mycket lättare att acceptera och lära dig om dina egna känslor. Att bli sedd och älskad som just den du är, är ett viktigt första steg för alla, men framför allt för dig som sällan upplever det.

Olika sätt att ta till sig FEEL

 

Mer att läsa:

dscf9526.jpg
DSCF9833_2
dscf9795
dscf9789
dscf9583
dscf9675
dscf9638
dscf9676
dscf9780
dscf9694
dscf9500
dscf0169