Hästassisterad psykoterapi/coachning  

FEEL 

FEEL handlar om att känna in på djupet, men också att Förändra Egna Erfarenheter, när hästen är Lärare! 

Passar alla

Hästassisterad psykoterapi är ett sätt att komma i kontakt med sina känslor! Frisk, sjuk, funktionsvariationer eller i behov av extra stöd. Hästen ser oss som människa utan att dela upp oss i kategorier.

 

Vem du än är speglar hästen dina känslor och lär dig att det är helt okej att känna det du känner - att vara sann dig själv! Det är det som gör hästen till en fantastisk lärare utan vår kommunikation med ord.

Metoden är ett växande fält över hela västvärlden. Erfarenheter visar att metoden fungerar väl vid behandling av många olika problem, som till exempel:
 

 • ångest

 • depression

 • ätstörningar

 • adhd

 • personlighetsproblematik

 • kommunikations- och samarbetsproblem.

Det kan vara att du ofta upplever dig utanför den "vanliga" världen. Autism i olika varianter är exempel på en funktionsvariation som ofta får personen att känna sig just utanför.


Även helt problemfria människor får en extremt trevlig upplevelse med denna metod.

Hästens och klientens hjärta - kärnan i terapin

Terapeutens huvuduppmärksamhet är på samspelet mellan hästen och klienten, det som blir synligt och vad det kan betyda för klienten. Den ordlösa, men mycket direkta dialogen mellan hästens hjärta och klientens hjärta är kärnan i terapin, vilket samtalsterapi har mycket svårt att lyckas med!

 

Terapin utförs på marknivå. Du behöver inte vara van vid hästar eller ha ett hästintresse. Det är dock viktigt att se till i stunden att alla som deltar, känner sig trygga att vara tillsammans med hästen.

 

Hästassisterad psykoterapi innebär upplevelsebaserad terapi. Forskning har visat att människor kommer ihåg endast:

 • 20 procent av det vi hör

 • 50 procent av det vi ser

 • men hela 80 procent av det vi faktiskt gör/upplever.

 

Hästen utgör en teammedlem i behandlingsteamet och är lika viktig - om inte viktigare - än klienten och terapeuten. Metoden bygger på att relationella mönster lättare blir synliga i samarbete med hästar.

Direkt feedback

Hästen lär dig genom sin direkta feedback på din energi och handling, att just vara tydlig och sann i din kommunikation.

Denna metod är ett enkelt sätt som gör det mycket lättare att acceptera och lära dig om dina egna känslor. Att bli sedd och älskad som just för den du är, är ett viktigt första steg för alla, men framför allt för dig som sällan upplever det.

Olika sätt att ta till sig FEEL

 

Mer att läsa:

Besöksadress:

Hjärtegården, Örberga 125, Himmetavägen mellan Valskog och Viby

 

Postadress:

AB Sol, Vatten & Egen Kraft

Gunneli Fallmark

Örberga 125

731 97 Köping

Telefon: 070-787 48 60

E-post: gunneli@egenkraft.se 

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • YouTube - svarta cirkeln

All Rights Reserved Egen Kraft/Hjärtegården

© 2020 av Axensjös KBH www.axensjos.se